Zbog najavljene kiše u petak, utakmice poluzavršnog dana prebacili smo 3 dana ranije, na utorak, 13.09.2022.
Zahvaljujemo svima na razumijevanju.